Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN LEERAAR DER WAARHEID» l6t

Wy! die de in de waereld gekomene Jefus met het licht zyner waarheid verlicht; wy, die hy van duizend doolwegen op den eenigften rechten weg geleidt; wy, dien hy troost en hoop en vertrouwen op God in 't hart gegecven; wy, die hy van twyfelmoedigheid tot zekerheid gebragt heeft! ö Laaten wy ons in hem en in ons door hem verkregen geluk verheugen, op onze gemeenfehap met hem roem draagen, en door hem na te volgen fteeds zaliger worden! ö Laaten wy hem en den Vader, die hem, tot ons gezonden heeft, heden, op deezen plegtigen, hem geheiligden dag, en voorts'alle de dagen onzes levens, prys cn eer cn lof geeven; hem heden en alle de dagen onzes levens het edele, zyne onbaatzuchtige menfchcnliefdc waardige vermaak aan doen, dat wy de waarheid Iteeds beter kennen, en fteeds getrouwer gehoorzaa-

men! Ja, deeze waarheid moet ons fteeds,

moet ons boven alles, dierbaar, moet godde^ lyke kracht en goddelyke wysheid voor ons weezen ! Geen tegenfpraak, geen fpotterny, geen bedrieglyk voorwendfel van verhevener wyshèid, geen opftand onzer lusten en driften , geen voorbygaande donkere wolken van twyfelingen en zwaarigheden; niets, niets moet ons de zelve ontweldigen; niets ons geloof aan dén WaarL , ach-

Sluiten