Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Ó2 JESUS CHRIST. EEN LEERAAR DÊft. WAARHj

achtigen en aan zynen Zoon en Afgezant ver* zwakken. Neen, zy , deeze hemelfche, God* delyke waarheid, moet alle onze wegen licht en effen maaken, alle ^nze gedachten beftuurert* alle onze bedoelingen veredelen, ons onder alle onze bezigheden en vermaaken vergezellen, ons in geluk en in ongeluk voor dwaasheden en misflagen bewaaren, ons leeren alles overwinnen, alles doen, alles verdraagen, en ten einde toe deugdzaam en welgemoed zyn ! Zy moet ons veilig door alle dc doolpaden deczes levens henen voeren, ons door den dood in het betere leven, in de wooningen der onfterflykheid geleiden, en ons daar van trap tot trap, van eeuwigheid tot eeuwigheid fteeds nader tot den oorfprong aller waarheid brengen, en uit zyne volheid fteeds nieuw licht , nieuwe zaligheid doen fcheppen! Ja', dit, myne waarde Vrienden! dit moet zy voor u allen zyn en fteeds meer worden! En welhaast, welhaast verfpreide zich deeze hemelfche, Goddelyke waarheid in vollen luister over den geheelen aardbodem, cn verheuge alle volken, alle menfchen met het licht, dat ons gelukkig maakt, en in wiens genot wy reeds nu zalig zyn en geduurig zaliger kunnen worden! Amen! Amen!

ZEVEN-

Sluiten