Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ïp4 JESUS CHRIST. DE HERSTELL. DER VRYK.

maafce ! Ja, hem, myne geliefde Medechristenen ! hem zullen wy van gantfeher harte gehoorzaamen, want zyne geboden zyn alle onze gehoorzaamheid waardig; naar zyn edel, verheven charakter willen wy het onze fteeds meer vormen , onder zyne aanvoering , en naar zyn voorbeeld willen ook wy de dwaaling, de ondeugd, het bygeloof, de flaaverny in ons en buiten ons beftryden, en ons door wysheid en deugd , door yver voor het gemeene welzyn, de eer van zyne navolgers te zyn, fteeds waardiger trachten te maaken. Dus zullen wy in elke ftaatsgefteldheid vry, in eiken levensrang groot, in eiken toeftand vergenoegd, en in den dood zelfs welgemoed en zalig weezen. Amen.

ACHT-

Sluiten