Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JESUS CHRISTUS, ENZ. 41^

meerrecht op deeze voorrechten danzy? Was 't onze verdiende, die ons boven het gros der menfchen verhief en zo gelukkig maakte ? Neen, neen, 't is enkel goedheid, enkel genade, die ons voorgetrokken, die ons met zulke onverdiende zegeningen en weldaaden overftroomd heeft! Ook ten opzigt tot ons wordt 'er te recht gezegd: Uit genade zyt gy zalig, zyt gy tot het Christendom geroepen, en daardoor op den weg der zaligheid gebragt geworden, en dat niet uit u, niet-uit hoofde van uwe voorgaande poogingen, maar het is Gods gaave.

ó Laaten wy dit erkennen , myne waarde Vrienden ! ons voor God en Jefus Christus over ons geluk verheugen, hem, den Geever, hem, den Stichter, den Verwerver van hetzelve daarvoor van gantfeher harten danken; maar dan ook zulk een gebruik daarvan maaken, dat dit geluk voor ons niet in ongeluk verkeere , niet tot vergrooting onzer fchuld drekke , maar eene kracht Gods voor ons zy, om de hoogde menfchclyke volmaaktheid en gelukzaligheid fteeds nader te komen! Een Christen, myne aandachtige Toehoorcrs! die niet zeer gelukkig is en wordt, moet noodzaakelyk zeer ongelukkig zyn en worden. Hier is geen midden tusfchen beide.

Sluiten