Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFGEÏ.COPENE JAAR. 259

Welke weldaaden heb ik in dit gedeelte myns ■levens genoten, en op welk eene wyze heb ik dezelve genoten ?

Welke onheilen en rampen hebben my toen getroffen , en op welk eene wyze heb ik dezelve verdraagen en aangewend?

Welke bezigheden had ik te verrichten, welke pligten te volbrengen, en op welk eene wyze heb ik geene verricht en deeze volbragt ?

Welke misflagen heb ik begaan, en hoe moet ■en zal ik in V vervolg dezelve vermyden ?

Welke vorderingen heb ik middelerwyl op den weg der Christelyke wysheid en deugd gemaakt ?

Wat behoort my derhalven het verlopene jaar in opzigt tot het tegenwoordige te leeren ?

Laaten wy deeze zes vraagen omftandiger overweegen, en by haare beantwoording even onpartydig als opmerkzaam zyn.

Eerfte vraag : Welke weldaaden heb ik in het voorgaande jaar genoten, en op welk eene R 2 wyze

Sluiten