Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE

LEERREDE

OVER

2 T I M. I 13.

13. Hond het voorbeeld der gezonde woorden, dit gy van my gehort hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is!

M yne waarde vrienden! wy beleven thans een gevaarlyken tyd van ligtzinnigheid en ongeloof in het ftuk van den Godsdienst. Vry. heid en verdraagzaamheid! is de kreet, dien men overal opheft; men wil zig aan geen regelmaat des geloofs, aan geene billyke en op Gods eigen woord gegronde bepalingen meer houden, men rukt alle fcheidsmuuren tusfchen dwaling en waarheid omverre, en rent met losfen teugel voort op den weg van trotze

waanwysheid en eigenlievende inbeelding.

Dat gebeurt ook inzonderheid omtrent onze kerkelyke formulieren, die ons verbinden aan de zuivere leer van het dierbaar Euangeliej A4 de

Sluiten