Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èö I. LEERREDE over

én te gebruiken. Onze overweging bepa-

le zig dan tot deze volgende vragen.

I. Is het opftellen en invoeren van een kort begrip der Euangelieleer in de

Christen Kerk billyk. en nuttig, als het op de

regte wyze gefchied? mag de Kerk dat

voorfchryvcn, zoo dat de leeraars het volgen, de gemeenters daar naar onderwezen, de dwalingen daarnaar getoetst en wederlegt worden?

II. Zo ja, welke eigenfchappen moet zulk een voorbeeld der gezonde woorden

hebben, om van kragt en nut te wezen?

III. Heeft de Heidelbergfche Catechismus, die ih onze Kerke daar toe is inge-

voert,,nu die eigenfchappen? en is dus

dezelve, als zulk een voorbeeld, der Kerke, den Leeraaren , en der Gemeentens aan te pryzen ? of, moet hy verandert en verworpen worden ?

IV. Hoe moet een Leeraar zig daar aan houden ; hoe den Catechismus volgen en prediken?— hoe moet er de gemeente over denken, haare verklaring bywoonen, en welk gebruik moet zy er van maken ?— en, welke voordeden zyn daar van in de Kerke te wagren?

I.

Sluiten