Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 I. LEERREDE over

gerlyke Regeering? 2) Behalven dat, hun

ambt legt hun op, te leeren, .te wederleggen, het woord regt te fnyden , de geesten te beproeven , te waken voor het zuiver geloof, en de zulken, diefcheuringen in Gods gemeente verwekken door verkeerde leerftellingen , vart de gemeenfchap der Kerke af te fnyden en uit te werpen. Maar dit fluit immers in, . dat het hun ook vry fta, uit den vvoorde Gods, dien geloofs regel te ontwerpen en in te voeren , volgens welken de waarheid gepredikt, de dwaling wederfproken, de geesten onderkent, het geloof bewaart, en de hardnekkige tegenfprekers van de gemeente afgezondert kunnen en moeten worden. Dat is er toch hel beste middel toe: even als voor eenen by- ' zonderen Leeraar, gelyk Timotheus, is het nog veel meer voor de Opzieners te famen genomen; die dus een plan hebben, volgens het welke zy allen eenparig kunnen werken, en de eendragt en regtzinnigheid in de Kerke bewaren. En nu, ftaat het den bedienaar niet ^ vry, met elkander de beste middelen — dat middel, dat een Pauius voorfchreef, te beramen en in te voeren, om hun ambt gefchiktst te bedienen, en de gemeentens te beflieren? — 3) Dan nog, zynzy er de bevoegdfte perfoonen niet toe ? is hun, de vergadering der Op. zieners, in naam der gemeente, en van Gods •

we-

Sluiten