Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM: i. i$ H

wege, de opperftc regeering in de Kerk niet aanbetrouwt ? moet men hen over 't geheel niet vooronderftellen kundiger, ervarener, in het woord en de leere, als de zulken die er zig niet opzettelyk toe verledigen, daar het immers hun hoofdwerk en geduurige bezigheid is, de fchriften te onderzoeken en uit té Jeggen? flaan zy , ik herhaal het, hier niet ge]yk met de burgerlyke Overheden, die men als de kundigften in 't Gemeenebest het maken van goede wecten overlaat? hebben zy de zorg der gemeente niet op hun hals? en moeten zy dan niet toezien, dat die een korte opftel in handen heef!; , waar door zelf de min geoefende zig kan wagten voor valfchü leeringen, en de fchoonst fchynende dwalingen van de egte zuivere waarheid Onderkennen? zyn de meeste Ledematen daar wel in ftaat toe, en moeten zy, de herders , hun hier dan niet in te gemoete komen? <— is hun pligt ook niet, te waken, dat gecnen van hun' byzondere Medebroeders , door opgeblazenheid en zugt tot nieuwigheden , onverhindert in de Kerk fcheuring en verwarring kan verwekken , en zyne gemeente afleiden van

het getrouwe woord, dat naar de leere is?

My dunkt, alles leert ons de waarheid van 't geene wy (lelden, ,, de Opzieners te famen, 4, mogen, ja moeten het doen!".

C b, Maai"

Sluiten