Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a TIM. L I3« '37,

der zuivere leer mogen en moeten oefenen, te willen handhaven, op dat waarheid en goede orde in de gemeente van Christus niet in ver-

agting raken en dan 2) is 't hun geoor-

loft, om met voorkennis en toeftemming der hooge lands Overheid, hunne Medeleden en gemeentens dit voorbeeld gemoedelyk op te leggen, om het te volgen; en zulke kerkelyke wetten te maken, zulk eene kerkelyke discipline (naar het bevel van Christus en de Apostelen) te oefenen, als het ongeftraft en onbefchaamd afwyken en verfmaden van dien regel best en verligst kan verhoeden, mits de geest van zagtmoedigheid dien van waakzaamheid altoos verzelle zie ! zoo paren zig

de magten met de Opzieners te famen, de een Iterkt den anderen, in dat goede wörk; en de Overheid betoont zig niet alleen de befchermfter van vryheid en Vaderland, maar

ook van waarheid en Godsdienst. Zegt

my nu, is in dit alles iets willekeurigs? iets Pausfelyks? iets overheerfchends ? iets ftrydigs met den aart van het Christendom en den

pligt van regtfchapen' Opzieners? zulk

een invoering is geen Inquifitie werk! zulke

bepalingen geen dwangjuk! neen! alles

wat het bedoeld en uitwerkt, is, de Conscientien gemoedelyk te verbinden, om als Leeraars en leden dier gezinte, en zoo lang men C 3 daar

Sluiten