Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 I. LEERREDE over

tegenftanders te verheffen, en met de goede bewyzen voor het geen hier waragtig en pligtmatig is, te wapenen •—- om de formulieren, wel is waar, ernftig en onpartydig aan de nodige hoedanigheden van een regt voorbeeld der gezonde woorden te toetzen, maar ook dan, ze goed bevonden hebbende,

er blymoedig en vrymoedig aan vast te houden •

ze opregt te belyden • en, wel befcheiden, maar

ook ernftig, voor te jlaan en te verdedigen.

Hier, myne geagte Medebroeders en Ambtgenoten , Leeraars en Ouderlingen! hier moeten wy, ieder in onze betrekking, ons overeenkomftig onze gewigtige verbindtenis en

duuren pligt gedragen! wat, zouden wy

ons bekreunen aan lasterende geesten, die het wapen der zwakken gebruiken , die met fpotternyen aanvallen , het geen zy buiten

ftaat zyn ernftig te wederleggen? wat,

zouden wy om laffe kwinkflagen verlegen en befchaamdt worden ? zouden wy er om zwygen, toegeven, en niet dan flaauwelyk en dubbelzinnig op een voorbeeld der gezonde woorden durven aandringen, en het gebruik daar van in onze Kerke, fchoorvoetende en

met fchroom, verdedigen ? neen ! myne

broeders! laat ons moedig en ftandvastig zyn! wy kunnen toch by de tegenfprekende wereld met infchikkelykheid niéts winnen: zyis onze

dood-

Sluiten