Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€4 L LEERREDE over

wereld, en toonen dat een ander geest ons bezielt: maar die zagtmoedigheid moet ook met ernst gepaard gaan; wy hebben een goede zaak voor, wy behoeven niet te zwygen, wy

behoeven ons niet te fchamen, en dan

de goede orde, de zuiverheid, de eendragt, de waarheid, het geloof de bron der deugd , in de Kerke ! — het welzyn onzer fchapen ! —

en onze bediening! welke verpligting om

te fpreken! om te wederleggen ! om yverige verdedigers van al wat billyk en heilzaam is, te wezen ! ■— O ! liaan wy dan, voor de rust en veiligheid der Kerke, en verdragen wy er blymoedig allen hoon en laster om! zevenvoudigen loon en eer zullen wy er by God

voor ontvangen ! Voor het overige,

wat ons zeiven betreft; om de geloofsregels te verdedigen is nodig dat wy er de waarde van kennen: toetzen wy ze dan met ernst en oplettendheid aan de gemelde eigenfchappen van eene regte fchets der waarheden. Wy mogen 't vryelyk doen ! de uitflag zal ons bevestigen in ons geloof, het zal er door opklimmen tot een redelyke zekerheid, en wy zullen er bekwamer en hartelyker in onze verdediging door worden! — En dan, verlaten wy het zuiver leerftelzel nooit! zyn wy getrouw aan 't geene wy by onze ambst aanvaarding belooft en bezworen hebbeu ! blyven wy by de gezonde

leer

Sluiten