Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 II. LEERREDE over

minften in het zagtst en gunftigst daglichÖ ftelt!

B. Zoo kunnen wy dan, uit de gefchiedenis van den Catechismus, willen wy onpartydig zyn , geen vonnis tot deszelfs nadeel

vellen! Maar wy zeiden daar, dat om het

werkje regt te beoordeelen, men voornamen]yk op deszelfs leerwyze en inhoud moet zien ! dit willen wy dan nu doen , wy willen het aait de hoedanigheden van een regt voorbeeld der gezonde v,'oor den beproeven, en daar uit oordeelen , of het behouden en aangeprezen, dan verandert of

, verworpen, moet worden. Laat ons, om hier

met orde te denken en tefpreken, eerst,

een korte opgave doen van het plan en de wyze van uitvoering, in den Catechismus gevolgt, en die

verdedigen tegen eenige bedenkingen en dan ,

dat werkje nader toetzen aan de byzonderheden 3 waar op wy het oog hebben.

a. Het plan, en de leerwyze van dat uitnemend werkje is te over bekend.

Na eene gepaste voorbereiding, die den Gods. dienst al aanftonds in deszelfs waar licht doet kennen als den eenigen waaren troost in leven en fterven, en zoo de vuurigfte belangneming

en liefde in de harten verwekt (Zond. I.) •

befchouwt het allereerst de leere van onze

el.

Sluiten