Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï tim. i. 13. 83

LIL) Waar mede zyn onderwys ten einde loopt.

Dit geheel opflel, in LII afdeelingen verdeelt , op dat het in een jaar bekwamelyk des Rustdags Namiddags afgehandelt zou kunnen worden, is uitgevoert by wyze van famenfpraak tusfchen twee Christenen, waar van de één zynes Broeders geloof onderzoekt, en de ander rekenfchap geeft van de hoope , die in

hem is. Eene manier , die zekerlyk tot

leering en onderwyzing de beste en gefchikts* fte is.

Ondertüsschen , tegen dit Plan, en deszelfs drie voorname Grondflagen , heeft men veel in te brengen; en befchuldigt den Catechismus hier , als verkeerde Leidslieden volgende. Laat ons zien, wat men ten laste

van dit werkje heeft, en de zaak, zoo veel in ons is, onpartydig en oplettend beoordeelenl

1. Vooreerst ,, vind men het een „ groot gebrek in den Catechis„ mus, dat hy de leerftellige Godgeleerdheid ,, fchikt en behandelt naar het zoogenaamd ,, Symbolum der Apostelen: want, dat het thans

te over bekend en bewezen is, dat dit

Symbolum, wel verre van door de AposteF 2 „ len

Sluiten