Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 II. LEERREDE over ,

„ len opgefteld te zyn, en een volledig fa„ menftel der geloofs waarheden te bevatten, „ en daar voor in de eerfte Christen Kerke

,, aangenomen te wezen ; in 't tegendeel

„ niets anders behelst als eenige byzondere „ Artykelen van regtzinnigheid, die men in „ de eerfte eeuwen tegen de opkomende ket„ teryen van tyd tot tyd in de Kerke heeft

„ vastgeftelt dat de leerftukken in dit

„ Symbolum verward , algemeen, onvolko-

,, men, wnrden voorgedragen; en, dat

„ er verfcheiden gewigtigen in gemist wor-

„ den dat het derhalven geheel ongefchikt

„ was om ten grondflag van de geloofs leere

„ in den Catechismus te ftrekken." Op

deze tegenwerping antwoord ik , dat men zekerlyk niet alles kan ontkennen , hec geen hier van het Symbolum der Apostelen gezegt is; maar dat men het egter geen gebrek in den Catechismus kan noemen, dat hy de behandeling der geloofs leere naar het zelve gefchikt

heeft. Brengen wy ons eens in den tyd

over, toen dat werkje is opgeftelt! Het

Symbolum der Apostelen was eeuwen lang in de Kerk als een formulier aangenomen, alle menfchen hadden het Credo in hunne jeugd geleert : men befchouwde het in 't algemeen als een goed famcnftel der Godsdienftige leerftukken; en 't had een groot en oud gezag by allen.

Sluiten