Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13. 103

j, zelfde van de losfing en vrykoping der ge-

s, lovigen door Christus gemeld vind ver-

„ der op Zond. XI vr. 29. XII vr. 31. XV vr. 3, 37. XVI vr. 40: alwaar men meest al dezelf3, de byzonderheden; betrekkelyk het werk 5, der voldoening, en de verlosfing door den 3, Zaligmaker te weeg gebragt, zou voorge-

„ dragen vinden nog eens, op de 31 vra-

3, ge, Zond. XII voor zoo ver daar het Koning5, iyk ambt van Christus word beichreVen, ver3, geleken met Zond. XIX vr. 52 alwaar de3, zelfde ftof word behandelt, onder het ar-

3, tykel van Zyne Zittinge ter regter hand.

3, Eindelyk op het artykel van de vergeving der s, zonden, Zond. XXI vr. 56, vergeleken met 3, Zond. XXIII vr. 60; alwaar dezelfde dingen 3, by de leere van de Regtvaardiging der zon3, daars , wederom voorkomen." Ons antwoord is, al wat men hier aanvoert , ontftaat daar uit, dat men den Catechismus nooit met aandagt heeft overwogen, noch met oordeel behandelt. Ik kan hier niet uitweiden : ik zal alleen maar de zaken kunnen aanftippen —- Zond. I vr. 1. vind men een' korte opgave van al wat vervolgens nader moet behandelt worden; en dus kan 't wel zyn, dat daar een uitdrukking voorkomt, die by de verdere overweging van het ftuk , waar toe ze behoort } Zond. XIII vr. 34, nog eens , G 4 her-

Sluiten