Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. LEERREDE oves

en leeft de Catechismus niet de overige hoofd* waarheden van denNatuurlyken Godsdienst op verfcheiden' plaatzen te gélyk met de leere des Christendoms ? de onfterfelykheid der ziel: Zond. XXII? een ftaat van belooningen en ftraffen hier namaals, Zond. IV, XIX? onze geduurige afwykingen en ftraffchuldigheid

voor God: Zond. II, III, IV? verder ,

gewaagt hy Zond. IX niet van den raad van God, als het plan, naar 't welk Hy de wereld onderhoud en regeert? en Zond. XXI van het

befluit der verkiezing? en, wat de leer

der openbaring, en van het gezag der H. Schrift behelst; fpreekt hy niet, Zond. VI, van de hoofdwaarheid desBybels, de zendingen verlosfing van Jezus Christus, zoo, dat hy duidelyk aanwyst; het Euangelie is welgegrond, dcszelfs prediking van de oudfte tyden af als Goddelyk erkent, en het Testament der vervulling beantwoord aan dat der voorzegging ? ziet men hier niet de leer der Openbaring, en één hoofdbew}-s van het 'Christendom, de voorzeggingen , uitdrukkelyk ar.ngehaalt en voorgeftelt: uit het tweede, de Wonderwerken, redeneerde men toen zoo fterk niet, offchoon ik beken dat het even fterk is ? behalven dat, getuigt de Catechismus, Zond. XII vr. 31, daar hy Christus als Profeet befchryft, piet duidelyk de waarheid van zyn leer en

zen-

Sluiten