Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13. 121

moet behouden worden! laat het Plan, laat de leerwyze, in fommige Hukken een weinig verfchillen van den hedendaagfche denk- en fpreek-trant, zyn zy egter zeer wel te volgen, zy hebben haare voordeelen , niet minder als de thans aangenomen leiding. De Catechismus heeft niet één wezcnlyk gebrek, waar door men hem zou moeten verwerpen! — het is een dierbaar pand, dat wy niet zorgvuldig '

genoeg kunnen bewaren! Want, in welk

eene eeuwe leven wy! Eene eeuw, waar

in de wezenlykfte Hukken van het Euangelie worden verdonkert en vervalscht, waar in men ziet, hoe veelen, voor nieuwe en opgefmukte gedagten , gaarne de kostelykfte waarheden ten prys zouden geven! en onder voorwendzei van het ftelzel te zuiveren , en de begrippen op te helderen, Christus en zyn kruis verloogchenen, en de hartader van het Euangelie affleeken: dat krygt, zelf in onze Kerk, meer en meer voet; de naauwkeurigfte zorg kan het ongeloof naauwelyks bedwingen; en — wat zou het dan wezen, als men eens tot eene verandering der formulieren , en byzonder

van den Catechismus overging ? welke

verwarringen, welke twisten en verdeeldheden zouden er ontftaan! hoe zou de waare Godsdienst zelf wel haast fchade lyden , en verbannen worden! — Neen ! wy hebben H 5 hier

Sluiten