Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 TIM. I. 13. I35r

dighei&dan niet weg, maar zyn wy getrouw, ftaan wy voor de waarheid, voor alle derzelver uitfpraken, en prediken wy, ook uit den Catechismus , onbedeesd, het kruis van Chris-

fus! Dan zal Jezus, onze Meester, onze

trouwe goedkeuren, en ons voor zynen Vader en zyne heilige Engelen als zyne waardige gezanten belyden en eeren !

d. Ten vierden, laat ons, in het prediken uit dit voorbeeld, bondig, verftandigj, en geregeld te werk gaan ! •— Schuiven wy. hier het onwaardig bedryf; om in 't eerst van onzen dienst , de Catechismus predikatiën , met grooten haast, zonder genoegzame oplettendheid en nagedagte, zonder ons opftel behoorlyk te toetzen, te verbeteren, en in orde te fchikken, famen te flansfen uit een menigte . uitleggers van dit werkje, die verre zyn van allen even oordeelkundig en goed te wezen — en dan, in 't vervolg, blyde dat dit werk is afgedaan, ons zelden of nooit de moeite te geven, om onze vorige opftellen ander- en meermalen met de nodige aandagt en ernst te herzien en te volmaken, maar uit gemak en ledigheid by het eerfte en oude te blyven, en die zoutelooze kost, altoos even onfmakelyk en kragteloos, onze gemeentens by aanhoudendheid voor te disfehen — een misbruik, waar I 4 door

Sluiten