Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 REDENVOERING.

Jof gefchiedde, hij zou, zonder twijfel , kwalijk flagen, en in zijnen toeleg, hoe voorzichtig, hoe manmoedig ander?, zich te jammerlijk bedrogen vinden. De heldhaftigfte Veldheer der Grieken > Romeinen en oude Batavieren , geheel onervaren in de hedendaagfche krijgskunde, en nu geplaatst aan 't hoofd van een talrijk leger of belast met de bewaringe van de fterkfte vestinge, zou naauwlijks eene flaauwe fchaduwe van zijnen onfterfelijken roem kunnen behouden. Het is onnoodig, dit in bijzonderheden aantetoonen. De zaak is toch boven alle bedenkinge. Ook bediene ik mij van dit voorbeeld met geen ander oogmerk, dan om hier door geleid te worden tot de toepasfinge van den gemelden ftelregel op de tegenwoordige bevestiginge en handhavinge van den Christelijken Godsdienst tegen de aanvallen van deszelfs hedendaagfche beftrijders. Nooit was het Christendom zonder vijanden , die, *t zij met geweld, 't zij niet list, zich

daar

Sluiten