Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 REDENVOERINCT.

vermöeijen. Eerst, zal ik aantoonen, hoe de bevestiging van den waaren Godsdienst behóore ingericht te worden, zal zij eenigen invloed bij de hedendaagfche beftrijders kunnen vinden; daarna, zal ik melden, 't gene in de verdediginge van 't Christen-geloof, naar mijn oordeel, van belang en nut kan zijn, om, op eene voorzichtige wijze, de nieuwere aanvallen der vijanden gelukkiglijk aftekeeren, en zich tegen dezelven, met hope op eene gewenschte uitkomfte, te verzetten; terwijl het eene en andere ons, ten laatfien, den weg zal banen, om, zoo veel noodig is, verflag te doen omtrent den ftaat van dit Genootfchap, waar over, gelijk over deze redenvoeringe, God de He ere heil gebiede!

Zal men in de bevestiginge van den geopenbaarden Godsdienst eene billijke aanfpraak durven maken op de toeftemminge van deszelfs hedendaagfche

be-

Sluiten