Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0 R E D|E N VOERING.

eene mecnigte voorbeelden bevestigen.' Niemand kan of zal het mij ten kwaade duiden, wanneer ik de grootite Kerkhervormers, Luther en Kalvijn,. hier late fpreken. De laatfte, gemeld hebbende, dat de ouden den uitroep der Serafijnen: Heilig, Heilig, Heitig is de Heer der heirfcharen : plagten te gebruiken, Om tegen de Ariaanen te bewijzen, dat in het ééne Godlijke Wezen drie Perfoonen zijn , betuigt, dat hij tegen de Ketters liever getuigenisfen, die meer zekerheids hebben, zou aanvoeren, naardien zij, wanneer men hen met min duidelijke bewijzen beftrijdt, hardnekkiger- worden en in de vuist lagchen, ja 't gebruik van zulke zwakke hulpmiddelen, ter bevesti-' ginge van deze hoofd-waarheid, met befpottinge befchouwen Wanneer Luther zich wilde verdedigen te-' gen de befchuldigingen , hem aange-

wre-

Calvinus tmium.part,n-, Operitm,.pag.40,

Sluiten