Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa REDEN VOERING.

mindere kracht. . Is 't wel noodig en voordeelig, tot betoog van ééne waarheid der Christelijke geloofsleere eene meenigte bewijzen uit de Heilige Schriften als opéénteftapelen? moeten die bewijzen geteld, of gewogen worden? Ligt niet het betoog der kracht van elk aangevoerd bewijs voor onze rekeninge? Wat treft dieper, één fcherpe pijl, of duizend ftompe? Wat is van wezenlijker belang, een aantal Bijbelplaatfen alleenlijk aantehalen, of liever eenige weinige, doch met bondige aanwijzinge, dat zij de zaak, wélke ons te betoogen ftaat, bij alle onzijdigen waarlijk buiten alle bedenkinge (lellen? Gelijk deze aanmerking geldt ten aanzien der Heilige Schrift in 't gemeen, zoo ook bijzonderlijk ten opzichte der boeken van Mozes en de Profeeten. Want hoewel niemand van ons den vijanden der waarheid kan of zal toegeven, dat in de fchriften van 't O. T. vruchteloos gezocht wordt naar bewijs voor de gewigtigfte leerftukken van onzen Godsdienst,

Sluiten