Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 33

ge op eene verftandige wijze handhaven.

De hedendaagfche beftrijders van 't Euangelie, die boven anderen van hunne foort in vernuft en geleerdheid uitmunten, fparen geen moeite, om uit de fchriften der vroegere Christenen alles optedelven, wat hun gefchikt voorkomt ter ophelderinge van 't gefchiedkundige der voornaamfte waarheden van den Godsdienst. Hier door weten zij den onkundigen of halfgeleerden zand in de oogen te werpen, en zulken te doen gelooven, dat men, in de eerfte eeuwen van 't Christendom, niets van de gewigtige waarheden en Verborgenheden , welke wij gelooven en eerbiedigen, doch die door hen als vruchten van eene verhitte verbeeldingskracht en verbasteringen van 't Christendom befchouwd worden, geweten en beleden zou hebben. 'Elk begrijpt derhalven, van wat uitnemend belang het zij, dat een opC Iet-

Sluiten