Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 REDENVOERING.

ke bewoordingen in de Heilige Schriften geleerd worden; kunnen evenwel de vijanden van 't Christendom, daar uit, een wettig befluit tegen de gegrondheid en een genoegzaam bewijs voor de valschheid van die waarheden afleiden? Kan dit voornaamlijk omtrent zoodanige waarheden gefchieden, die elders, en, dat meer is, in gelijkluidende plaatfen met eigenlijke en voor elk verftaanbaare uitdrukkingen voorgedragen worden?

Wat belangt de wijsgeerige fcherpzinnigheden, waar van men zich, in 't beftrijden der Verborgenheden van 'tEuangelie, in onzen tijd bedient; 't is van belang, het vruchtelooze en onbeftaanbaare daar van aantetoonen, gelijk voorlang gefchiedde. Dan, men onthoude zich thans van zijnen kant geheellijk deels, van alle fpitsvondigheden, uit de wijsgeerte van Plato, Arijloteles, Cartefms, Leibnits en

Sluiten