Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 55

naderhand, dat, indien de Apostel waarlijk dus gefchreven hadt, de groote Verborgenheid der Godzaligheid, daar door te kennen gegeven, niet wel met eenigen fchik langer kon geloochend worden; men begreep ten laatften, dat deze naam, het kostte wat het wilde , uit Paulus woorden moest verbannen worden. Hier toe ftrekten, of deze en gene oordeelkundige gisfmgen, of een beroep op fommige handfchriften en Oudvaders. Ging men in het eene en andere met die eerbiedige voorzichtigheid te werk, welke billijk in eene zaak, als deze, mag gevorderd en verwacht worden? Dat meer is, handelde men in dezen met die oprechtheid en eerlijkheid, welke den geleerden, zoo wel als aan anderen, tot fieraad is? Wat moet men oordeelen van Wetflein? wat van zijn ftilzwijgen der plaatfen van eenige Griekfehe Oudvaders? wat van zijn getuigenis, betreffende het Alexandrijnfche handfehrift? hnva. Venema, Baumgarfeti, Ernesti, D 4 Mat-

Sluiten