Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 REDENVOERING.

Daar henen ftrekken eenigzins de pogingen van 't Zweedfche Genootfchap te Stokholm O) , en van de Maatfchappije te Augsburg (o), niet lang geleden opgericht. Dit is vooral het doelwit van 't Genootfchap, waar van wij heden de tweede algemeene vergaderinge honden, en van welks tegenwoordigen ftaat ik, bij deze plegtige gelegenheid, noch verplicht ben een weinig nadei verflag te geven.

Werdt dit Genootfchap, ten voer-

le-

De Zweedfche Sociëteit pro Fide et Christicivisme» te Stokholm, hoewel reeds lang te voren bekend, heeft eerst in 'tjaar 1781 eene grooterc be.ftendigheid en volkomenheid gekregen.. Men vindt een bericht van de wetten, leden en verrichtingen dezer Maatfchappije itt<k Acta Hiftorko-Ecclefiajïica noftri temporis, lxxiii Theil. f. 60—81.

(0) Het Teutfchen Gefellfchaft zur Be/ordetang reiner Lehre und wahrer Gottfeligkcit zu Augsburg, waar van de grondflag in 'tjaar 1775 gelegd werdt, is omtrent den jaarc 1784 tot-meerdere bedeniigheid gebragt. Zie dezelfde Acta Hifiorteo-EccI** faflica, lxxxx Theil, f. 7<>9 — 799>

Sluiten