Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 6>

leden' jaare , op eene hoogstgunftige en meest verplichtende wijze, door de Edele Groot Mogende Heeren Staaten yan Holland en Westfriesland bekrachtigd , hetzelve bleef tot heden de veelvermogende befcherminge van 's Lands geëerbiedigde Vaderen genieten, en mag 'er ook voor 't vervolg veiliglijk ftaat op maken. Wie van ons, die zijnen plicht kent, en de voorfchriftenvan 't Euangelie hoogfchat, zal immermeer ophouden , den Allerhoogften God met diepen ootmoed te fmeeken, dat alle Hunne belangrijke raadflagen en heilzaame befluiten uitloopen ten beste van Vaderland en Kerke, ter bevestiginge van vrede, vrijheid, eendracht en welvaart, en tot bevorderinge der belangen van den waarcn Godsdienst!

Welk genoegen, meent gij, dat de beftierende Leden van dit Genootfchap gevoelden, wanneer zij het genoegen E 2 van

Sluiten