Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 REDENVOERING.

Alzegenaar affmeeken, die ons gebed verhoore!

Vergezelde de geëerbiedigde gunst van'sLands Staaten en van denDoorluchtigen Erf-Stadhouder de pogingen van dit Genootfchap, het mogt zich ook verblijden, deels, over de goedkeuringe van zijn doelwit door Synodale en Klasfikale Kerkvergaderingen in ons Gemeenebest, deels, over de bereidwilligheid van zoo veele beroemde Mannen binnen en buiten 's Lands, die de onderneminge van deze Maatfchappije met hunnen wijzen raadonderfchraagden, deels, over de volhandigheid van een groot aantal liefhebbers der zuivere Euangelieleere , die het Genootfchap met geld en lettervruchten onderfteunden, deels eindelijk, over de edelmoedigheid van hun, die, op eene buitengewoone wijze, het hunne wel wilden bijbrengen, om dit Genootfchap eene beftendigheidte doen

ver-

Sluiten