Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So REDEN VOERING.

en deugd, de verdediging van den Christelijken Godsdienst; — doe Gij, naar Uwe hooge wijsheid en onbegrensd vermogen , dit Gcmeenebest en de Heerlijken in den Lande, Uwe Kerke en alle Leeraars ;n dezelve, deze Maatfchappije en haare bijzondere Leden , Uwe goedertierenheid beftendiglijk ondervinden; geef Gij ons, op dezen dag, en ten allen tijde , ruime ftof en een opmerkzaam hart, om to betuigen: de Heere zij grootgemaakt! Amen.

Sluiten