Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rom. VIII: 13.

Indien gy naar den Vleefche leeft, zo zult gy fterven; maar indien gy, door den Geest, de werkingen des lichaams doodt, 20 zult gy leven.

2 Pet. III: )7, 18.

Gydan, Geliefde, zulks te voren wetende, wagt u, dat gy niet door de verleiding der grouwelyke menfchen mede afgerukt wordt, en uitvalt uit uwe vastigheid: maar wast op in de genade en kennisfe van onzen Heere en Zaligmaker jfefus Christus. Hem zy de fleerlyhheü, beide mt en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Sluiten