Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. ïx.

fchriften en Regels den draak te {teken, Tchaarde zig in flagorde, en een heir van winderige Tydlchryvers vereenigde zig om tegen bunnen Broeder te (preken, en lasteringen uit te geven tegen den zoon hunner moeder ). Peze ligtgewapende manfchap zogt en vondt hulp by onze nieuwerwetfehe Kerkhervormers , die, gclyk de Z witters, aan alle Natiën, van welke Religie ook, hunne troepen verhuuren. Doch wylen de Heer Goeze, met moed geharnast en op den kryg afgerigt, boodt zo wel den eenen, als den anderen fpits. Men kon hem kwetfen, maar, zoo dikwerf Hy de waarheid aan zynzyde had, nooit overwinnen.

Men heeft hem befchuldigd dat hy met een aangeboren en verder voortgekweekten haat tegen alle Kerkelyke Maatfchappyen, welke van de zync verfchilden, doorzult was; dog van dezen blaam heeft Hy zig met veel gematigdheid gezuiverd, in een op* zettelyk Vertoog over de Liefde jegens vreemde Godsdienst'genooten , overeenkom/lig het

Eu-

(*) Pf. L: 2o.

* 5

Sluiten