Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. xix.

Edog veelvuldig ander werk, waar toe ik van tyd tot tyd genoodzaakt was my te verledigen, deed het bovengemelde voornemen aangaande de uitgaaf van den Herder Jy ken Brief allengskens verdwynen, en het zou misfehien nooit wederom in den zin myner gedagten opgekomen zyn, was ?er niet iets gebeurd, het welk daar toe aanleiding gegeven had. Te weten: Toen ik voor vier jaren, op veler verzoek, met voorkennis van fommige myner geachte Amptgenoten en goedkeuring der Eerwaardige Clasfis van Schieland, de betwiste f Iervormde leer van 's Heilands Borgtogtelyk, en fchuldbetalend lyden, in twaalf Artikelen famentrok, voegde ik 'er een Brief, aan de gefchudde Gemeente van Rotterdam by, en betytclde dien met den naam van lïerderiyken Brief. Ik verkoos dat Oplehriu

Latinisten, dat Calvyns decretum flofr/ZvVij niets anders beteekent dan een ontzaggeiyh of gedugt ü< [htit, is zo-) onwederleglyk, dat de Lasterzügt voor eeuwig zwy p .1 zou; was ze anders niet gewoon op geene Verdediging te letten en altoos den afgezongen deun re herhalen.

Sluiten