Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i4 1

een openlyk verbod, in de voortreffelykfle erï nadrukkelykfle bewoordingen vervat, afkondigen tegen zekere alom vcrfpreide gefchrevene Godslasterlyke vaerfen. Maar dewyl 'er zo veele van dezelve in druk verfchenen, heeft zy ook inzon^ derheid baar afgryzen van zulke Werken betoond, door jfctftonnil der openlyke verbranding, op den 14 September des voorleden Jaars, ter uitvoer gebragt aan een Schandfchrift, 't welk, boven alle verfoeijenswaardig, en, helaas! in deze Stad ter perfe gelegd en uitgegeven was.

De Heilige Paulus getuigt, dat het ongoddelyk, ydel roepen, de Godloosheid nog meerder doet toenemen , en voort eet gelyk de kanker (*). Is dit waar. schtig, gelyk zulks niet ontkend kan worden: dan is ook dit ontwyffelbaar Godlyk getuigenis in den volflen nadruk toepasfelyk op 't geen onze dagen opleveren. Zulk een ongodlyk, ydel roepen wordt men in dezen tyd gewaar: in de heillooste bt> Ipotting en lastering der heilligfte Verborgenheden en gewigtigfle Waarheden: in de ftoutmoecligfle aanprikkelingen , welke, volftrekt inlopende tegen de zedelyke geboden, ter verleiding tot een los* bandige en Godloze levenswys,' te werk gefield worden: in de ontugtigheden, niet alleen dubbel* zinnnig, maar zelfs ten hoogflen onbefchaamd, op 't duidelykst voorgefteld: inde lafFefcherts en

on*

C*) 1 Tbim. II: 16, 17,

Sluiten