Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8)

in onze dagen, — in onze dagen, waar in van den weg ten leven, van jesüs Christus, van het eeuwig blijvend woord , bijna niet gedagt, niet geredend wordt. .

Laat de ondervinding fpreken! laten onze daaden getuigen , wie wij zijn, en wat wij worden moeten.

Begunftigt dan ons voornemen waarde medechristenen' Puurt als nijvre bijen den edelften honig uit deze bladen, verzamelt ze in uwe harten, en het zal u zelfs nog een aangenaam voedfel zijn in zaliger gewesten.

Zoo ons dit mogte gelukken, medereizigers naar ons vaderland! dan zouden wij u met vreugde dadr verwelkomen, waar ge dan onze blijdfchap en de voorwerpen van onze liefde zult wezen — eeuwig!

Meer hebben we thands niet te berigten. - . De verheerlijkte hemelkoning begunftige onze poogingen , verlichte onze harten , beftuure onze pennen , en doe het geheele werk ftrekken ten nutte van de kerk en van dit vaderland, waar in wij hem zóó lang vergeten , en zóó trouwloos verlaten hebben!

PS. Die ons met een Vertoog gelieft te vereeren, zal het oogmerk van ons gefchrijf in aanmerking nemen,en het zenden aan M. de Bruijn, Boekverkooper te AmiTeldam, in de Warrnoesftraat, het zesde Huis van deVisclifteeg, Noordzijde, bij wien dit Blad, als mede bij de Boekhandelaars inde Nederlandfche Steden, ieder Week op Donderdag zal uitgegeven worden.

Sluiten