Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder ophouden , zingen rondom den troon des Lam? 5 volgt de Engelen na in het uitdrukken van uwe lofzangen en van uwe gevoelens! Rechtvaardigen fpringt op van vreugde! Rivieren, fonteinen, cederen van Libanon, zegent den nieuwgebooren Heere!

ó Onmeetbare Liefde van onzen God, die ons zoodanig bemind hebt , dat Gij ons uwen eigen Zoon ten Verlosfer gaaft! wanneer zullen wij u liefde wedergeven voor liefde?

Het minde , dat wij kunnen doen, is, dat wij ons aan

hem opofferen, die zich voor ons geofferd heeft. Laat ons dan in het vervolg niet anders werken dan met en door hem, indien wij willen, dat hij waarlijk in ons leeve.

Wij hadden geen hope — wij wisten geen middel ter onzer redding; maar, Heere, gij opende de Hemelen, toen de aarde gereed ftond ons te verflinden; en, dewijl wij zeiven het vermogen niet hadden van u te komen zoeken , daalde gij neder om ons te vinden. Eeuwige dank zij u altoos daar voor gegeven !

De hemel geve, dat het vlecschgeworden Woord voordaan onze weg, ons leven, onze waarheid zij; dat het gebooren worde in onze harten , gelijk het heden te Bethkkcm gebooren is, om ons met zich te vereenigen, en ons gelukkig te maaken in tijd en eeuwigheid.

Het gezegde van den Kerkvader bernhardus zij en blijve de zinfpreuk van alle christenen: de wereld is

mij haatelijk, indien ir 'e r jesus christus niet zie.

Wilt uw Hemmen Christenfcharen! Met het lied der englen paaren.

Vangt den galm van Efrata! Dan laat gij dien juichtoon hooren: Jefus is voor ons gebooren!

Zingt de Serafs eeuwig ha!

Sluiten