Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

SY\ zz.

Merkt het geen ik zegge: doch de Heer geve u ver/tand in alle dingen.

2 tim o Th. II: 7.

OPLOSSING VAN BEDENKINGEN WEGENS DE WERKING DES H. GEESTS, EN HET AANBOD VAN ZALIGHEID AAN ALLE ZONDAARS.

M IJ N HEER!

Wij lezen met genoegen in ons weeklijks gezeifchap uw blaadjen , den Godsdienstvriend. Wij hebben echter dikwerf bedenkingen, die met de uwe niet overeenkomen. - 't Lust ons, u dezelven over de Nommers

14 en 2i mede te deelen, terwijl wij niet twijfelen, of U Edele zal die , tèn algemeenen nutte , wel willen beandwoorden.

In No. 14 wordt betoogd, dat de H. Geest de werker van het geloof is, volgends de leer der protestanten is deze

/I-li;-.. ,.„.r~U„:J™ .,„IJ«nn.1n U.-.^.W-rnn <roirrr>n,I Tïon

zo God door zijnen Geest het geloof in ons werkt, zo we door zijne kragt en werking alleen kunnen en ook daadelijk Y ger

Sluiten