Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSD IEN STVRIÈNB* ZAT0. */»

Het h volbragt,

- joan. XIX: 30.

HET ZESDE KRUISWOORD VAN JESUS;

Dat de dood van christus de voltrekking van dat verlossingswerk is, 't geen hij hier op aarde, ter herHelling van den zondaar, te verrigten hadde, wordt ons irt de gewijde bladen met duidelijke woorden verzekerd. Onze offerende Hogepriester heeft ons hier omtrent allen twijfel ontnomen door zijne eigen betuiging: het is volbragt, mijn werk is afgedaan, de ftrijd voleind, de zegen behaald!

Het is volbragt — al het géén hij volgends het eeuwig liefde-plan, ter herftelling van den zondaar, vrijwillig had op zich genomen. Des heeft hij de wet in alle haare eifchen

voldaan alle haare heilige bevelen uitgevoerd en alle

billijke dreigementen geleden. — God is bijgevolg verzoend met den zondaar door den dood zijns Zoons. H De wet oneindig verheerlijkt zijnde, verklaart de Autbeur der wet ons vrij van alle zonden. Laten zij zoo talrijk wezen als het zand aan den zeeoever, het bloed van christus reinigt ons van alle zonde, (f) Wat zijn koningrijken

att

f) Rom. V? ttt Ct) * f0**- 6 U ' e

Hh

Sluiten