Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *p8 )

t L l r\°Pa3^më} de twede heeft marcus (*> en n, cas befchreven in zijn euangeli (f; zijnde gefchied od d?h* avond van denzelfden dag , en van de \Za7nL TLf- P„^h lucas melding gemaal/in zijn/haiide ingen ftï

liivf§) 7 DU Z',n Waar,iik ^ezochte vindingen. ,0 ankes

geeft veel eer aan m a r i a te kennen dar Kif £ J

//# niet zoude ten hemel v e V I SuZ°° ^

van marcus en van Èuc "s ïn zTn fnaW,™??

dat het niet noodzakelijk is/dat alle Te^proZl 'wdke'

BM =:kSd&aS €°

melding maakt. Hij zegt wel hS e aWli /,n eUa"SCli het vlek tenYemdTge" en 'cf

Handehngen van den Olijfberg; ook is het w; vlek Bethamen omtrent viiftien » endeO^flechts eenSafi'.: zo Bethaiuem onderhoorige grond

op den Olijfberg, dan is esus wan va"',' -V, ]:iZ grond op den Olijf berg,en dus maar vijf )BLw falem, naar den hemel gevaren, uaa Dua l*1u Xn«u/ zinning verdweenen en&de tege^fS^S frjS'' hier fomnugen ons maaken , geheel ve -, if ' n! vraag blijft derhalven over/waar jesÏ^TuS Ï^JÏ fchijningen, zich gemelde 40 dagen heeft SoSff»!^ Mink f om iets bij gisling te zeggen : dat de Heere jesus, met onfterflijkheid bekleed d rieden wereld met dat genoegen, met die b Kap zal b! fchouwd en betreden hebben, welke de gedac2^van ziiné behaalde overwinning op den Vorst dezeeTuwe enhet vooruitzicht oP de heerlijke uitbreiding van zijn Koni.wi k in alle gewesten, hem toen konden opleveren —™fver' Z°l h') me.ermaal' «n de dagen zijner vemed ring de X eenzaamheid, 't zij n 't open veld 't rii ™ a1\. berg, om zijn aanuaand li^n eïdood* eTv rdenken "zich volvaard.gte onderwerpen aan zijnen God en Vader én ze beden en traanen bij herhaaling! aan Hem op te ófferen ten einde luj uit de vreeze verhoord wierd; nu Lgen wi'i denken, zal h,j in blijde dankzegging, vveg^ïs desWderi

C') Marcus XVI: 10. Ct) XXIV: 50, 5.. C§) Étf I: 9->uT

Sluiten