Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 61 )

vindt gij, dat u menig uur nutloos is ontvlogen, verbeter dit den volgenden dag, en zie het verkwisten van den tijd jiiet zorgloos door de vingeren. Wees niet onverfchillig omtrend het geene gij ondernemen zult, maar neem alleen zulke bezigheden voor, die u, als de Vrouw van 't huis, voor uwen Man en voor uwe Kinderen nuttig kunnen maaken. Streef 'er niet na,*om door kennis en vernuft te willen uitfchitteren; want'er is misfehien geen verwaandheid, die onvergeeflijker is voor onze kunne , of lastiger voor hem, die zijne dagen in ons gezelfchap doorbrengen moet, dan de zucht om geleerd te willen fchijnen, en wijzer te zijn dan anderen van ons geflacht. — Het kan gebeuren, dat eene Juffer door het lezen van goede boeken, of door bijzonder onderwijs haaren geest meer befchaafd heeft dan anderen; doch de zedigheid verè'ispht, dat ze meer moet zoeken dit te verbergen, dan daar mede te pronken, en zij wordt ondraaglijk, zodra zij haar beter doorzigt en grooter gemoedsgaven in gezelfcbappen wil doen gelden. —Ik wil u hier mede niet afraaden om uwe fnipperuuren te befteden aan het lezen van leerzame boeken, gij ?ult een' kleinen voorraad daar van ook bij mijne andere dingen vinden , en uw Vader zal u meer dan één eenig nuttig boek in de hand geven. — Wacht u flegts, om bij de genen, die u gelijk zijn , daar op te roemen ; geleerd te willen fchijnen zoude de kortfte weg voor u zijn , om bij uwe kunne gehaat, veragt, gemijd en uitgelachen te worden

Indien gij aldus, en niet in eene onagtzame zorgloosheid of ledigheid, uw jeugdigieven doorbrengt, maar vroeg leert letten op eigen gedrag, dan hoop ik, mijn beminde leönora! dat gij, bij de natuurlijke gaven, die God u heeft verleend, u een Characler zult eigenen, dat eens het geluk Van eenen braaven man kan uitmaaken. En ó, hoe zeer wensch ik, dat deze verbindtenis, indien gij die, naar den wil van God , zult aangaan, niet tot bederf van uw hart, maar tot eene meerdere omzwachteling van het goede, dat in u is, moge uitvallen 1 Ja deze is de eerfte der aardfche H | zor-

Sluiten