Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9* )

Laat mij voor geen fterfdag beeven, Neen — ik voel een eeuwig leven,

Eeuwig juich ik bij mijn' God —

Jesus wenkt — hij kroont mijn lot. Eeuwig naar volmaaktheid ftreeven, Hier beginnen . eindloos leeven ,

Dit is \ doel van mijn beftaan;

*k Vang op aard flegts 't leven aan.

Él

Hoe rampzalig zoude ik zwerven. Dacht ik aan geen nadrend fterven;

Ja, mijn God! 'k zal eindloos zijn; fc

Kort is hier de rarapwoeftijn. —> Laat uw waarheid mij beftraalen, Zie mijn broeders eenzaam dwaalen,

Duizend wandlen in den nngt —•

Ach! vermeerder 't Gods geflagt.

Schenk op aard alom uw zegen, Wijsheid treê den zwakken tegen,

Dat de kragt der waarheid blijk',

Dat geweld, dat list bezwijk'. Ach! laat de onfchuld nieuwe vrinden In bekeerde zondaars vinden —

G 5 : vermeer het Kristendom,

Liefde en wijsheid bloeie alom.

*

Laat verdwaalden — laat de blinden Thands een vriend, een leidsman vinden;

Schenk verkwikking, hulp en troost,

Aan uw treurig jammrend kroost. Laat uw helpend mededoogen Der bedroefden traanen droogen,

Zeegnen vriends en vijands lot —--.

Zegen allen, liefdrijk God!

Geef

Sluiten