Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CP4)

Voor elke neiging tot de deugd

Wijde ik aan God mijn klanken , Elk denkbeeld, dat mijn ziel verheugt,

Wekt mij tot fchuldig danken, Tot elke daad fterkt gij mijn moed — Mijn Vader is aan kleinen goed;

Wie roemt uw trouw naar waarde?

•&

Wie prijst u, Schepper van geluk!

o Aller vriend en Vader! Ach! dat uw min mijn ziel verrukk',

Dan bfijkt uw hulp mij nader. Maar lieve Vader! neen, mijn pligt Wordt met een ijskoud hart verrigt,

Mijn ontrouw doet mij ftruiklen.

Ook in deez' weggezonken dag

Heb ik uw wet gefchonden — U hoonde ik door mijn Hout gedrag,

Hoe grieven mij mijn zonden! 'k Week dikwerf van uw reine paan, Ik zocht niet altijd, door mijn daan,

Mijn' Schepper te behaagen.

ó God! die alles weet en ziet,

Laat mij mijn fchuld belijden; Een lievend Vader wreekt zich niet,

Maar blijft zijn kind bevrijden. Neem weg mijn fchuld, op dat ik roem, U mijn vergevend Vader noem',

En voor mijn jesus leeve.

Maar

Sluiten