Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü É V R Ij E

GODSDIENSTVlIEKfD.

GEDACHTEN OVER DEN STAAT NA DIT LEEVEN.

"ÏTTij hebben meermaalen over den ftaat na dit letfen ui ■ V onze gedachten medegedeeld, Vericheiden vertoogen zult gij daar over vinden in ons voltooid werk den g o ö s. dienstvriend. ** Ook verwijzen wij u naar de Leerredenen, welke wij over den afgefcheiden ftaat der zielen hebben uitgegeven, en waar van 'er nog eenige bij deö uitgever van dit blad zijn te bekomen.

Wij hebben echter den volgenden brief over dit onderwerp u willen mededeelen; nadien 'er eenige bijzonderheden in worden gevonden, die onze overweging waardig zijn, en die den reiziger naar zijn hemel sch Vaderland toe ferhevener gedachten kunnen opleiden.

«• Q Wij

tn het huis mijns Vaders zijn veele wooningen, jesus*

jo5n. XIV: 2.

WAARDE MEDEKRIStENENI

Sluiten