Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

toeerder fchoon kunnen bijzetten. — Het zal mij genoeg zijn , als gij deze een plaats in uw weekblad geliefd te geven, ten einde door deze fchets iets toe te brengen, tothet overdenken van een onderwerp, van de meeste aangelegenheid voor het Kristen hart.

En, dat ik dit nog met één woord aanftippe, die voorbereidfelen van den Triurafftaat van jesus Kerk in den Hemel . moeten ook op de Wereld plaatfe hebben. Wat blijdfchap geeft dit ook aan 't Kristen hart, als hij bepeinstt dat hij daar van de beginzelen in zijn leeven zal zien, of reeds ziet I en wie weet, wat 'er uit alle de omftandigheden, die wij in onze dagen op het groot Toneel dezer aarde Zien gebeuren, zal geboren worden! Dit is zeker, zij zullen moeten medewerken, ter bereiking van het groote Plan, door den Koning zijner Kerke daargefteld , daar aan zal niets faalen, Dit Plan zal ook in de Eeuwigheid ge¬

kend, en meer doorzien worden.— Mogten de inwooners der wereld en van mijn dierbaar Vaderland, meer algemeen , hunne oogen op eene Eeuwigheid vestigen — Gods geest inroepen, om hen hier toe voor te bereiden ; dan zouden wij, bij de burgerlijke Vrijheid, vrijgemaakt worden, door de waarheid, die in jesus kristus .is, en in den avond van ons leeven hijgen naar den morgenftond der blijde' Eeuwigheid!

Ik blijf

Uw Medeburger en beftendige Lezêtf

Sluiten