Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ È ÓOBSDIEHSTVRIjEKTjÖ,

(Vervolg van No. 18.) gen. XLV: i — 15. tiet waarachtige licht fchijnt nu.

1 joSn. ÏI: jjf.

DE ONTDEKKING VAN JOSEF AAN ZIJNE

BROEDEREN HET EUANGEL1E IS

EEN WAARACHTIG LICHT.

Tjit een voornaam gedeelte van josefs gefchiedenis, ïri ^ ons voong nominer befchouwd, zullen wij thands eénige leeringen opfamelen.

Wanneer wij de gefchiedenis van dezen man nagaan, daii zien wij m eiken trek van zijn charalter den zachten, aandoenl jken.tedergevoeligen en goedhartigen menfchenvriend, die altijd vol vaardig is, iets goeds, iets nuttigs, waar hij gelegenheid heeft, te verrigter. Wij zien in hem een godvruchtig man, die God van harten vreest, en in geene zonde wil bewilligen.

Wij zien hem opgevoed in den godsdienst van abraham* J? de" S°dsdlen", die de kennis van den éénen waarenGoi bewaarde, en de indrukfels daar van geheel hadde behouden zelfs in een vreemd land en onder de bedwelming van hel hofleeven. Wij befpeuren bij hem een leevendig geloof iri de Voorzienigheid bij de geringde omftandigheid des leevens , ®n een vast vertrouwen op de zekerheid haarer beloften

l' * Da*

Sluiten