Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *52 )

die de Natuvirleere onder de Heidenen mogte ter baane bfertgen! hier taant het licht der reden in haare gistingen. Het Euangelie verzekert ons van die waarheid — deszelfs ouderwijzingen, omtrent het mogelijke en waarfchijidijke, zijn reeds evenredig aan het licht der natuurlijke zonne; en haare betogingen van zekerheid overtreffen, dien allesverlichtenden fakkel. — Die gedachte, — „ daar zal een tijdftip komen, dat wij niet meêr zullen zijn, — een tijdftip, waar in ons aanzijn zal ophouden ," —is gewislijk voor ons de meest verfchrikkelijkfte— is eene hartverfcheurende gedachte. Maar het

Euangelie verzekert ons van het tegendeel Het zelve licht

onze reden toe, in haare gistingen — in haare hope van mogelijkheid en waarfchijnlijkheid — het Euiingelie ftelt ons onzen jesus voor, als wederom Ieevendig geworden en eeuwiglevende en verzekert elk zijner navolgers van te zullen zijn waar hij is, en ieder Lid van het menschdom het teven na dit leven. — Beiden, de geheele onzekere denkbeelden der Heidenen en de gantsch verminkte , verwrikte en verwarde denkbeelden der Joden , — ontvangen wij door het Euangelie een nieuw licht, en het is klaar,dat jesus het leven en de onverderflijkheid aan 't licht gebragt heeft door 't Euangelie —• en alhoewel het waar is,dat wij hier nog zien in eenen Spiegel, door eene duistere reden, en dat onze ken nis en wetenfchap van de dingen nog maar gebrekkig zijn — niet tegenftaande al het verkregen licht, alhoewel wij nog maar flegts een ftuksken der zake kennen —— en hier na eerst zullen zien van aangezigt tot aangezigt; wij zijn echter in zo verre verlicht , dat wij grond van hope hebben en ons verzekerd houden , dat onze verwachting niet zal worden afgefneden.

(Het Vervolg in No. 20O

Xe Amfteldam, bij M, de CRU1JN, in de Warmoesftraat.

Sluiten