Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C w )

ïn plaats, dat de leeraars van der Kristenen godsdienst in het algemeen zich van die meerdere toelichting zouden bediend , derzelver waarde b^fchouwd en die alom verlpreid hebbeh — werkten zij , altans fommigen uit hun, dezelve veel eer met kragt legen, of waren te vadzig daarop

te merken en derzelver waarde te berekenen. En ,

laat ik het vrijmoedig zeggen : veelen toonen geheel onkundig te zijn omtrend het licht, dat in de laalte jaaren

over de gewijde fchriften verfpreid is Dezen zijn

dus de oorzaak, dat de waare Verlichting geene voorderingen maakte, en dat dweepzucht en bijgeloof over haar zegevierden.

Ik beboefu niette zeggen , Medekristenen! welke eene onkunde 'er in 't algemeen omtrend de Hukken van den

waaren godsdienst heerscht als men de bijzondere

gemeenten doorging , en de kundigheden derzelver leden

berekende men zou zich verbaazen over de heer-

fchende domheid men zou bij veelen niet meer dan

den blooten naam van Kriftenen overhouden. En

dit , helaas ! is de deerniswaardige gefteldheid onder een volk, dat zoo veele middelen ter verlichting heeft, dat geduurig de godsdienst , door openbaar en bijzonder onderwijs, voorgefteld wordt. Van waar deze ellendige uitwerkzelen ? Is de natie in het; algemeen zoo onvatbaar voor waare indrukzelen zoo dom of

zoo vadzig tot onderzoek? Neen, Medekristenen ,

onze natie is .noch zoo onvatbaar — noch vadzig tot onderzoek ——; wij behoeven geene proeven om u hier

van te overtuigen, te berde te brengen. Maar de

middelen, die men ter verlichting in het werk fielt, zijn

ongefchikt of, laat ik het duidelijker zeggen, veele

Leeraars der Kriftenen onderwijzen niet op eene bevatlelijke ——- op de rechte wijze. Hunne leerrede-

ren zijn dikwerf onverftaanbaar — noch orde , noch betoog is in dezelve te vinden. — De eenvouwige man Y 3 wordt

Sluiten