Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ E GODSDIENSTVRIEND,

sv*. m

Onderzoekt de Schriften.

joïn. V: 37.

OVER DE WOORDEN EEUW, EEUWIG, EEUWIGHEID.

WAARDE GODSDIENSTVRIENDl

Ik las onlangs eenige aanmerkingen over verklaarihgeti der fchriftuurplaatzen , waarin de woorden eeuw, e e u* wig en eeuwigheid voorkomen. — Ik oordeelde, dat dil nuttig was voor uw weekblad — en daarom zend ik U dezelve. — Zie hier de verklaaringen dier woorden : eeuw, eeuwig en eeuwigheid, door hetzelfde Griekfche woord uitgedrukt wordende , zullen wij in derzelver betekenis volgends den Bijbelftijl onzen Lezeren leeren verftaan<

In het gemeen merken wij op, dat de Griekfche woorden s naar derzelver gebruik , niet die fterke betekenis hebben < welke wij aan de woorden Eeuwig, Eeuwigduurend en Eeu* Wigheid gewoon zijn te hegten. Meermaaleu , of liever'

1* Ai factie

Sluiten