Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorgaands, betekenen zij eenen bepaalden tijd, of ook wel eenen onbepaalden, welke echter een einde neemt. Het gebruik dezer woorden is.zo verfchillend, dat men omtrent de duurzaamheid der dingen, waar van zij gebruikt worden, met derzelver betekenis bijna niets kan bepaalen. Het onderwerp , of de zaak zelve, waar van zij gebruikt worden , moet ons deze nadere bepaaling aan de hand geven. Wanneer god Rom. XVI: 26, eeuwig genoemd wordt, kunnen wij, uit kragt van het woord Eeuwig, niet opmaaken, dat deszelfs duuring zonder einde of zonder begin is; maar het is de kennis, die wij van God als een aller volmaakst wezen hebben , welke ons leert . dat , in dit geval, dit woord eene duurzaamheid , zonder einde, te kennen geeft. Naar dit voorbeeld, heeft men alle andere te beoordeelen.

Om de bijgebragte reden hebben onze overzetters, in enkele gevallen, in plaats van Eeuwigheid of eeuwig, een ander wo'ofd , of eene omfchrijving gebruikt , wanneer namenlijk de overzetting van eetiwig èh eeuwigheid, voltirekt onzin was. Dus hebben zij Tpo xpovuv aunvmv (voor de eeuwige tijdenj Tit. I: 2, vertaald voor de tijden der eeuwen. Maar deze uitdrukking moet elk oplettenden ook eenigszins duister voorkomen. In onze taal zouden wij zeggen; van over lang, van onheugelijke tijden. Matt-h. XXVIII: 20, heeft men

ia; tVii <tWTel\eicic ts mkvos vertaald tot aan de voleindiging der we rel u, daar tot aan de voleindiging der eeuwigheid geen zin altoos zou hebben, petrus aegt , dat de heilige Profeeten geweest zijn ax outeMf van eeuwigheid, Hard. III: 21 , dat is, van ouds af. paulu' Rom XVI. 25, fpreekt, van verborgenheden, welke bedekt zijn geweest van uito tm amvtitv van de eeuwigheden af. De onzen hebben voor de tijden der eeuwen, de zin is: geduurende de ve< jlreeken tijdperken of eeuwen. Wanneer men op de bijgebragte voorbeelden behoorlijk acht geeft, kan het ons niet vreemd voorkomen,

dat

Sluiten