Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ E

GODSD1EISTVRIEÏÏ).

v>J— ii*

Ik zal u onderwijzen in den weg; dien gij gaan moet;

D A V I D.

DE ZEDELIJKE VERLICHTING EN VERBETERING DER NATIE.

Meennaalen is 'er over de zedelijke, de godsdien!ïïge opvoeding der Natie gefchreven ; meennaalen heeft men de noodzaakiijkheid der verbetering van het

fchoolwezen overtuigend betoogd de gebrekkige,

of liever de geheele verkeerde manier van onderwijs van het aankoomend gedacht voorgefteld meennaalen zijn de uitvoerigfle plannen over het fchoolwezen der Natie medegedeeld —- en met de fterkfte drangredenen aangeprezen — en echter heeft men dit alles niet gade geflagen, 't is bij het oude gebleven, en daar door heeft Domheid haar rijk daaglijks met onderdaaneri vermeerderd, - ■- 't Is bekend, Nederlanders! waar i. Dd aan

Sluiten